Aktualności

WAŻNE!!! Płatności za pobyt/żywienie dziecka ul Mickiewicza – Październik 2017

Drodzy Rodzice,

Informujemy, że w związku z trudnościami, związanymi z pobraniem danych, dotyczących absencji za wrzesień, z urządzenia monitorującego wejście i wyjście dziecka, informacja o opłatach za pobyt/żywienie w przedszkolu za informacja o opłatach za pobyt/żywienie dziecka w przedszkolu za PAŹDZIERNIK 2017, udzielana będzie w dniu 6.10.2017 w godz. 7.30 – 17.00.

Read more...

ODPŁATNOŚĆ ZA WYŻYWIENIE I POBYT DZIECKA W PRZEDSZKOLU – ul. OŻAROWSKA – październik 2017

Uwaga Rodzice!!!

W dniu 04.10.2017 w godz. od 7.00-17.00:

  • Intendent (pok. 11) będzie osobiście lub telefonicznie (pod nr 722 10 40 w. 33) informował o kwotach za pobyt i wyżywienie dziecka za m-c PAŹDZIERNIK.

  • Kierownik gospodarczy (pok. 12) będzie przyjmował wpłaty na rzecz Rady Rodziców.

Read more...

Harmonogram gimnastyki korekcyjnej – ul. Ożarowska

GIMNASTYKA KOREKCYJNA ul. Ożarowska:

mgr Maciocha Bartosz

WTOREK

12.00 – 12.30 GRUPA IV
12.30 – 13.00 GRUPA IX
13.00 – 13.30 GRUPA VII
14.10 – 14.40 GRUPA VI
14.40 – 15.10 GRUPA I

ŚRODA

12.50 – 13.20 GRUPA V
14.10 – 14.40 GRUPA VIII
14.40 – 15.10 GRUPA II
15.10 – 15.40 GRUPA III

CZWARTEK

12.30 – 13.00 GRUPA IV
13.00 – 13.30 GRUPA VII
14.10 – 14.40 GRUPA VI
14.40 – 15.10 GRUPA IX
15.10 – 15.40 GRUPA I

PIĄTEK

12.30 – 13.00 GRUPA V
14.10 – 14.40 GRUPA VIII
14.40 – 15.10 GRUPA III
15.10 – 15.40 GRUPA II

Read more...

Ważne dla rodziców dzieci nieprzyjętych do żadnego przedszkola publicznego

Nabór do Niepublicznego Przedszkola „Szczęśliwa Gwiazdeczka” w ramach realizacji zadania publicznego

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego o nazwie

„Zapewnienie dzieciom w wieku przedszkolnym, zamieszkałym na terenie Gminy Ożarów Mazowiecki, możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w niepublicznych przedszkolach od roku szkolnego 2017/2018 na zasadach takich jakich w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Gminę Ożarów Mazowiecki”

Wybrano Niepubliczne Przedszkole „Szczęśliwa Gwiazdeczka” do realizacji ww. zadania.

Dzieci, które do tej pory nie zostały przyjęte do żadnego przedszkola publicznego, będą miały możliwość realizowania wychowania przedszkolnego w Przedszkolu „Szczęśliwa Gwiazdeczka”. W takim przypadku odpłatność za wychowanie przedszkolne będzie identyczna jak w przedszkolach publicznych (5 godz. bezpłatnie, 1 zł za każdą dodatkową godzinę).

Prosimy rodziców o składanie wypełnionych poniższych dokumentów do przedszkola „Szczęśliwa Gwiazdeczka” przy ul. Hallera 10/8b w Ożarowie Mazowieckim w terminie od 22 czerwca do 30 czerwca 2017 r. do godz. 15:00.

Wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola w ramach zadania publicznego

Oświadczenie

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Read more...